NatthewClub.Com : ชุมนุมองค์รักษ์ผู้พิทักษ์เจ้าชายนัททิว - กระดานข่าว - Natthew Club - Natthew Fan Talk - อยากรู้

http://www.natthewclub.com/index.php?p=showtopic&toid=1696&fid=1&area=1&print_post=25827
05.07.2009 14:18

belle12345


User
Status:วิ่งได้

โพสต์   103
เป็นสมาชิกเมื่อ   25/03/2009, 22:14
ทำไมไม่ค่อยมีคนเข้าห้อง

แชทเลยพอหนูเข้าไปทีไร

ว่างเปล่าทุกทีเลย


__________________________________________________
เทอจะอยู่กับชั้นตลอดไปไม่ว่าอีกนานสักเท่าไรนานเท่าไรไม่ลืมเลือนความสงจำจะย้ำเละช่วยเตือนเรื่องระหว่างเราตลอดไป