NatthewClub.Com : ชุมนุมองค์รักษ์ผู้พิทักษ์เจ้าชายนัททิว - กระดานข่าว - Natthew Club - Natthew Fan Talk - อ่านลักนิดแล้วสิ่งนี้จะเป็นผลดีกับนัททิวของเรา

http://www.natthewclub.com/index.php?p=showtopic&toid=1671&fid=1&area=1&print_post=25296
30.06.2009 09:24

gas


User
Status:วิ่งได้

โพสต์   102
เป็นสมาชิกเมื่อ   27/08/2008, 13:31
เจ๋งมากครับ พี่ปลา เห็นด้วยทุกข้อ

แถมหน่อย

- หากพบว่ามี FC หน้าใหม่ๆเข้ามา ก็เปิดโอกาสให้เขาได้พบกับน้องบ้าง ถือเป็นการขยายฐานFC อีกทางหนึ่ง

" มองตัวเองให้น้อยลง มองน้อง มองคนรอบข้างให้มากขึ้น "ถ้าคุณทำได้คุณเองจะได้รับความสุข